Uus õppeaasta Noarootsi Koolis

Loomise kuupäev 10.08.2022

Augustikuu on veel mõnusalt suvine, kuid vaatamata sellele on see tasapisi uueks kooliaastaks ettevalmistumise aeg. Ka Noarootsi Kool toimetab juba selleks, et uus õppeaasta saaks kenasti alata.

Noarootsi Koolis peetakse ülioluliseks lastes koolirõõmu ja õpimotivatsiooni tõstmist ning hoidmist. Koolis peavad end kõik tundma hästi, siis on kooli tulemise ja õppimise soov iseenesest mõistetav. Kogu koolipere tegeleb igapäevaselt selle nimel, et meie koolis oleks hea olla. Lastes head käitumist ja väärikaks ning targaks inimeseks saamist toetavad Noarootsi Kooli väga professionaalsed ja hoolivad õpetajad.

Nö traditsioonilise õppetöö kõrval jätkame me ka uuel õppeaastal tegevustega, mis aitavad arendada laste sotsiaalseid/elus toime tulemise oskuseid. Nii näiteks õpivad meie kooli lapsed üks kord kuus täiesti iseseisvalt. TÕKi, ehk teistmoodi õppe- ja koostööpäeva eesmärgiks on arendada endaga toime tulevaid õpilasi. TÕKil kasutame me palju ainetevahelist lõimingut, aitamaks lastel luua seoseid erinevate ainete vahel ning selle kaudu saada paremat ülevaadet maailma asjadest.

Jätkame eelmisel õppeaastal käima lükatud kohtumiste sarjaga Õnneliku tee loomine, mille raames käivad 7. – 9. klassi õpilastele üks kord kuus oma teekonnast rääkimas erinevate elualade inimesed.

Ka 1. – 4. klassi laste Lugemise Klubi jätkub algaval õppeaastal. Meie peame oma koolis lugemist oluliseks, lugemine aitab ju muuhulgas tõsta suhtlemisoskust ning vormida lapsel omaenda tundeid ja mõtteid.

Koostöös Rannarootsi muuseumiga hakkab uuel õppeaastal süvendatult toimuma rannarootsi kultuuripärandi õpe sarjas Rannarootsi radadel. Kultuuripärand aitab luua identiteeditunnet ja end mingi paigaga seostada, see omakorda aitab lastes luua
kindlustunde ühiskonnas toimuvate arengute ja muutuste suhtes. Oluline on ka see, et aitame omalt poolt kaasa rannarootsi kultuuripärandi edendamisele ja teistelegi tutvustamisele. 

Meie kehalise kasvatuse ja jooga õpetaja Kaili Leht jätkab kindlasti reedeste meditatsiooni hommikutega, ka see tegevus toetab õppimist ja keskendumist, aitab vähendada stressi ning lihtsalt tõstab tuju.

Ja otse loomulikult jätkuvad aktiivsed sportlikud tegevused, on ju meie lapsed toonud Noarootsi Koolile palju kuulsust tänu arvukatele auhindadele mitmetel spordialadel.

Küllap lisandub mitmeid põnevaid tegevusi meie kooliellu veelgi. Igal juhul tuleb 2022/2023. õppeaasta Noarootsi Koolis tegus.

Noarootsi Kool alustab uut õppeaastat piduliku aktusega 29. augustil kell 9.00 Pürksi kultuurimajas, et tervitada algava kooliaasta puhul 1. klassi tulijaid, kõiki meie armsaid õpilasi ja töötajaid ning lapsevanemaid.

Kohtumiseni Noarootsi Koolis!

Viimati muudetud 10.08.2022.