Vastuvõtt

Palume Noarootsi Kooli õppima asumiseks esitada vastav sooviavalduslink opens on new page link opens on new pageelektrooniliselt e-posti aadressile kool@ng.edu.eelink opens on new page või saata postiga aadressile Noarootsi Kool, 91201, Pürksi 10, Lääne-Nigula vald.

1.klassi astumisel esitada:

1) avaldus;
2) isikut tõendava dokumendi koopia;
3) lasteaia poolt välja antud koolivalmiduskaart;
4) muud õppetöö korraldusega seotud otsused või iseloomustused.

2. - 9.klassi astumisel esitatakse:

1) avaldus;
2) isikut tõendava dokumendi koopia;
3) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus;
4) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
5) tervisekaart
6) muud õppetöö korraldusega seotud otsuseid või iseloomustused.

Noarootsi Kooli 2.-9.klassi vastuvõtmise otsustab vastuvõtukomisjon pärast nõuetekohaste dokumentide läbi vaatamist ja vestlust perega.

Täiendav telefonil +372 5625 0461
Email: maila.krasmus@ng.edu.ee 

 

Avaldatud 03.05.2019. Viimati muudetud 13.05.2024.