Koostööpartnerid

Rannarootsi Muueseumlink opens on new page
- ühisüritused õpilastele, õppekeskkonna mitmekesitamine, projektipäevade läbiviimine

MTÜ Tervem Noarootsilink opens on new page
- Ühisüritused õpilastele, õppekeskkonna mitmekesistamine

MTÜ Noarootsi Arenduslink opens on new page
- Ettevõtlusõpe ja projektid

Noarootis Gümnaasiumlink opens on new page
- Ühised töökoosolekud, kollokviumid ja koolitused NK ja NG õpetajatele
- Õpilaste ühised kooliüritused ja kontsertide külastused
- NK õpilasesinduse juhendamine NG õpilasesinduse poolt
- NG õpilased viivad NK õpilastele läbi huviringe

Sihtasutus Läänemaalink opens on new page
- Koolijuhi ja õpetajate osalemine Läänemaa Haridusuuenduse tegevuskava üritustel
- Kooli nõustamine ettevõtliku kooli haridusprogrammi raames SA Läänemaa projektijuhi poolt

Ettevõtlik Koollink opens on new page 
- Koolide nõustamine

KiVa link opens on new page
- Kooli KiVa meeskonna nõustamine 

Pürksi kultuurimajalink opens on new page
- Ühisürituste korraldamine
- Projektipäevade läbiviimine

Pürksi ja Sutlepa Avatud Noortekeskused
- Laste- ja noorteüritused

Teised olulised kontaktid

Haridus- ja Teadusministeeriumlink opens on new page
Lääne-Nigula Vallavalitsuslink opens on new page
Noarootsi Osavald
Lastekaitse Liitlink opens on new page

HARNOlink opens on new page 
on hariduse kompetentsikeskus, mis koordineerib ja edendab üld- ja kutsehariduse valdkonda, pakub üle-eestilise Rajaleidja
võrgustiku kaudu õppenõustamisteenuseid ning vahendab hariduse ja tööelu vallas Euroopa Liidu toetusi.

Rajaleidjalink opens on new page
Õppenõustamisteenused lastele ja noortele ning tugi lapsevanematele, õpetajatele ning teistele haridustöötajatele.

 

 

Avaldatud 04.03.2019. Viimati muudetud 08.04.2022.