Vastuvõtt

Seoses õpilaskodu laienduse valmimisega saame pakkuda senisest rohkematele õpilastele võimalust õppida Noarootsi Koolis.

Palume Noarootsi Koolis õppima ja õpilaskodus elama asumiseks esitada vastav sooviavalduslink opens on new page link opens on new pageelektrooniliselt e-posti aadressile kool@ng.edu.eelink opens on new page või saata postiga aadressile Noarootsi Kool, 91201, Pürksi 10, Lääne-Nigula vald.

Sooviavaldusele tuleb lisada:

1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia;
2) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus;
3) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
4) muud õppetöö korraldusega seotud otsuseid või iseloomustused.

Noarootsi Kooli ja õpilaskodusse vastuvõtmise otsustab vastuvõtukomisjon pärast nõuetekohaste dokumentide läbi vaatamist ja vestlust perega.

Täiendav info sekretärilt +372 5625 0461.

Õpilaskodu juhataja Merle Esko
Email: merle.esko@ng.edu.ee  
Telefon: +372 5348 8217

Avaldatud 11.11.2018. Viimati muudetud 01.07.2024.