Ülemailmne koristuspäev Dirhamis

Loomise kuupäev 05.11.2019

25. septembril,  ülemaailmsel koristustalgute päeval toimus meie koolis 6.-9. klassidele teistmoodi õppepäev, millesse põimitud keskkonnareostuse ning jäätmekäitlusega seotud teemad. Samuti tutvuti Dirhamis asuvate ettevõtetega ning tehti ka päris tööd- puhastati hektari suurune ala võsast, et merele paistaksid välja liitsihi märgid. Sellel eelnes „kuiv treening“ koolmajas, kus klassid pidid „prügi sorteerima“:  lipikutele olid kirjutatud igapäevase olmeprügi nimetused ja need tuli sorteerida õigetesse konteineritesse. Sellega tuldi hästi toime ning kõik oskasid ka põhjendada, miks nad ühe või teise jäätme just sinna prügikasti panid.

Dirhamis viis kohalik ettevõtja Mart Vahtel õpilased liitsihile, kus asusid kaks meremärki. Nüüd tuli saed kätte võtta, töökindad kätte tõmmata ja üheskoos tööle asuda. Ilm oli ilus ning töö läks kiiresti. Varsti oli hektarine ala võsast puhtaks tehtud ning ka kokku tassitud. Selle käigus avastasid õpilased metsa alt ka prügi, mis siis üheskoos sealt välja toodi, sorteeriti ning prügikottidesse ladustati.

Töö käigus said paljud lapsed teada, millised seened kasvavad metsa all; milliseid puid või põõsaid nad saagisid ning mispärast nad seda tegid. Õpilaskodu poisid korjasid seeni ning lubasid nendest õpilaskodu köögis endale süüa teha. Koos õpetajatega kontrolliti ka seened üle, et nende seas midagi mürgist ei ole. Töö lõppedes olid käsisaed kolinud poiste käest tüdrukute kätte ning nii mõnigi tüdruk uhkustas, et ta oskab nüüd ka saagida. Mõni laps meie seast sai aga esimest korda oma kätega pohli korjata ja süüa ning oli paras töö, et teda metsa alt jälle töö juurde meelitada.

Pärast tööd pöördusime sadamasse, kus ootas kooli söökla poolt kaasa pandud seljanka ning kohalik ettevõte kostitas talgulisi suitsuahvena, kuumsuitsulõhe salati, koduse sooja leiva ning kuuma teega. See kõik maitses hästi.

Kui kõht täis, korraldasid loodusinete õpetajad õpilastele keskkonnateemalise viktoriini. Küsimused ei olnud võetud õpikust, vaid pigem igapäevasest elust ja meediast ning selgitasid välja, kui palju me üldse keskkonnaprobleemidega kursis ollakse.

Päeva lõpetati Dirhami sadama kaluritemaja tutvustamisega. Mart Vahtel rääkis, kes seda maja kasutavad. Saadi teada, et sinna võivad minna kõik sadamasse tulevad kalurid ning ka teised inimesed. Samas majas asus ka majutus, söögikoht ning kalatsehh.
Samas ruumis oli üleval Läänemaa juurtega loodusfotograafi Arvo Pajula  Dirhami - teemaline näitus sealsest loodusest ja lindudest. Pildid olid väga kaunid ning sobisid näituseks just sellesse majja.

Aitäh õpetajatele - peakorraldaja Tiina Järv, loodusainete õpetaja Krista Matsik, klassijuhatajad Endla Kersman ja Teet Niin.

 

 

Viimati muudetud 18.04.2020.