TÕK

Loomise kuupäev 12.04.2022

Eilsel TÕKil (teistmoodi õppe- ja koostööpäeval) olime põhikooli ja lasteaia õpetajatega õppereisil Tartus, et õppida kaasajaga ühte sammu astuvate lasteaedade ja koolide kogemustest ja parimatest praktikatest.

Me külastasime Tartu Lasteaeda Klaabu. Lasteaia direktor Jana Treier andis lasteaia väärtustest, missioonist ja tegevustest meile põneva ja põhjaliku ülevaate. Klaabu lasteaias peetakse oluliseks laste sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengu toetamist. Lasteaias on kasutusel Montessori õppe meetodid, mis toetab laste individuaalset arengut igapäevaelu harjutuste, meelte- ja matemaatikavahenditega.

Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis võttis meid vastu särtsakas koolijuht Merike Kaste, kes andis meile põhjaliku ülevaate kooli väärtustest ning ka sellest, mis ootused on koolil põhikooli lõpetajatele – ikka väga head sotsiaalsed oskused on need, mis on kõrgelt väärtustatud. Koolis on tegev oma meedia- ja filmistuudio, kus valmivad lühifilmid, muusikavideod ja podcast’id.

Tartu Kivilinna Koolis võttis meid vastu kooli direktor Karin Lukk, kes andis meile põhjaliku ülevaate kooli eripärast. Huvitav oli kuulda kooli projektinädalate süsteemist, mis toetab suuremat õppeainetevahelist lõimigut. Väga asjalik on see, et Kivilinna Koolis toimub esimese õppeperioodi lõpus õpilaste enesehindamine enesehinnangulehtede alusel, see toetab igati ennastjuhtiva õpilase arengut. Koolis ollakse aktiivsed ka lastevanemate kaasamisel, nii näiteks toimub kord aastas Lastevanemate Foorum (igast klassist on valitud 1-2 lastevanemate esindajat), kus arutatakse kooli aktuaalseid teemasid. Koolis on Tartu linna toel tegutsemas laiapõhjaline tugisüsteem – õpiedukeskus - kuhu kuuluvad HEV õpilaste õppe koordinaator ja kooli tugiosakonna juhataja, eripedagoog, psühholoog, sotsiaalpedagoogid ja õpilasnõustaja.

Suur-suur aitäh meie headele kostitajatele Tartus!

Meil oli teadmiste omandamise mõttes väga rikas päev. Nüüd on vaja mõtteid koondada ning kohtumistest head järeldused teha.

 

Rohekm meie kooli tegemistest FB lehel.link opens on new page

Viimati muudetud 10.05.2022.