Teemanädalad on saamas Noarootsi Kooli ühistegevuste osaks

Loomise kuupäev 25.03.2020

Noarootsi Koolis toimus 9.-13.märtsini taas vahva teemanädal. Emakeelepäeva eel pühendati see emakeelele. Õpetajad koostasid koolisisese emakeeleolümpiaadi materjalid, et kõikidel õpilastel oleks võimalik ennast proovile panna ning saada aimu, mis tähendab üks olümpiaad. Läbi kogu nädala otsiti ilusaid emakeelseid sõnu, koostati nendega plakateid, osaleti emakeele mälumängus ja teemakohastes sõnamängudes. Parimad said tunnustatud.

Emakeelenädala raames käisid 7. klassi õpilased külas lasteaialastel. Loeti ette vahvaid lugusid ning esitati nende põhjal tähelepanuküsimusi. Koos lastega pandi kirja hulk ilusaid eesti keelseid sõnu ja koostati ühine plakat. Lapsed olid väga head kuulajad ja kaasarääkijad ning soovisid, et õpilased teine kordki külla tuleksid.

Neljapäeval toimus ülekooliline omaloomingu esitlus. Etteasted algasid keeleliselt põneva ühisluuletuse lugemisega, kus igal õpilasel oli oma roll. Ilmekalt ettelugemine on üks eneseväljenduse osa ning õpilased said sellega suurepäraselt hakkama. Julgemad lugesid teistele ka omaloodud lugusid ja luuletusi. Omaloomingu lugude sündimist oli tore jälgida, sest  loo algus oli kõigile ette antud ning põnev oli kuulata, kuidas erinevates vanuseastmetes õpilased lugusid veeretasid. Omaloomingu ette kandmisest võiks saada Noarootsi Koolis uus traditsioon.

Reedel, 13.märtsil kohtusid õpilased kirjanik Reeli Reinausiga. Reeli tutvustas oma loomingut ja selle tagamaid, innustas lugema ning nii mõnigi õpilane suundus pärast kohtumist (ja enne distantsõppele jäämist) raamatukokku.

Koosloomine on tugevus igal ajal!

Ebekai Härm
Tegevus- ja arendusjuht

Viimati muudetud 17.04.2020.