Osalemine edulugude konkursil

Loomise kuupäev 28.10.2021

4. novembril kell 10:10 Hariduskonverentsil osaleb edulugude konkursil "4-kooli projektiga" ka Noarootsi Kool.

Selleks, et jälgida kogu üritust ja osaleda edulugude konkursi rahvahääletusel, pane end kirja siin: https://ettevotlusope.edu.ee/uritused/konvernets-2021/link opens on new page

Lääne maakonna neli ettevõtlikku kooli – Noarootsi Kool, Palivere Põhikool, Haapsalu Viigi Kool ja Uuemõisa Lasteaed Algkool leppisid kokku, et toovad koolipäevadesse uudsust, vaheldust ja väljakutseid läbi ühise õppimise. Osalesid õpilased 4.-8. klassidest.

Ajakava pandi paika nii, et iga kooli ühe kuni kahe klassi õpilased valmistasid õpetajate juhendamisel ette ja eesmärgistasid õpitoad oma koolile või piirkonnale olulisel teemal ning kutsusid teised koolid üheks päevaks endale külla. Õpetajad olid sel päeval vaatlejad, õpilased olid külaliste vastuvõtjad, oma kooli ja piirkonna tutvustajad, töötubade läbiviijad ja kokkuvõtete tegijad. Iga projektipäeva lõpus tehti toimunust kokkuvõtted ja üks kõiki kohtumisi reflekteeriv kokkuvõte ka projekti viimasel päeval. Kogu ettevõtmine sai salvestatud lühivideona ning esitletud projektijärgselt kõigis koolides ja koolikogukondades. 

Innovaatilisus ilmnes eelkõige selles, et õpilased said olla väga erinevates rollides ja arendasid tõhusalt esinemis- ja juhtimisoskust. See oligi õpilaste jaoks peamine proovikivi – vastutada otsast lõpuni kindla protsessi eest, leida lahendusi ootamatustes olukordades, sõnastada töötuba juhtides juhendid selgelt ja arusaadavalt, panna ennast kuulama, planeerida aega ja viia järjest läbi mitu töötuba erinevatele gruppidele. Lisaks tutvuti võõrustava kooliga, kogeti nende koolide erinevusi ja saadi teadmisi eri piirkondade kultuuriloost.

Edulugude konkursi Läänemaa parimadlink opens on new page

4-kooli projekt "Õpilaselt õpilasele" link opens on new page

Viimati muudetud 28.10.2021.