Osaleme Erasmus + projektis

Loomise kuupäev 21.02.2023

"Koolidele uute lähenemiste ja meetodite koosloome"

Projekti põhieesmärk on aidata 4 koolil töötada koosloome meetoditega välja lähenemisviisid ja metoodika nende jaoks oluliste teemade rakendamisel õppekorraldusse ning toetada neid ka lähenemisviiside elluviimisel. Projektis käsitletavad teemad on: õpilaste kaasamine otsustusprotsessidesse, toetava organisatsioonikultuuri loomine koolis, formaalse ja mitteformaalse hariduse lõimimine ning õppijakeskse õppe arendamine. 

Antud projekti vajalikkus tuleneb sellest, et koolid peavad täna leidma lahendusi ja meetodeid, et vastata kaasaegse hariduse suundadele ja eeldustele. Selle asemel, et lahendusi vaid oma kooli siseselt välja töötada on koolidel kasulikum teha koostööd, jagada parimaid praktikaid ning leida valdkonna ekspertide abiga toimivaid lahendusi. 

Protsessi lõpus valmib digitaalne brošüür, mille kaudu saavad ka teised koolid tutvuda väljatöötatud metoodika ja lähenemisviisiga ning saada informatsiooni, kuidas koolis uuenduslikke lähenemisi ellu viia.

Startlablink opens on new page
Erasmus +link opens on new page

Rohkem meie kooli tegemistest FB lehellink opens on new page

Viimati muudetud 22.02.2023.