"Olen ettevõtlik" päev Noarootsi Koolis

Loomise kuupäev 05.11.2019

17.oktoobril võtsid õpetajad ja õpilasesinduse liikmed Paides ettevõtlike koolide haridusfestivalil osa töötubadest, kus fookus oli õpetajalt õpetajale kogemuste jagamisel, ja elasid kaasa koolidele-lasteaedadele, kes tutvustasid oma vahvaid õppeprojekte.

Noarootsi Koolis oli sel päeval projektipäev „Olen ettevõtlik“, mida viisid lisaks ühele õpetajale läbi vabatahtlikud lapsevanemad. Projekt koosnes ettevalmistusest ja selge eesmärgi sõnastamisest, kuhu tuleb välja jõuda. Osalejatele jagati kindlad rollid, et koostöö ladusasti kulgeks. Kui tegevused tehtud, arutleti, kuidas läks, mida tegemiste käigus õpiti ja kuivõrd eesmärgid täitusid.

1. klass valmistas toorõunamahla, tehes läbi kogu protsessi alates õunte korjamisest puu alt ja nende pesemisest kuni mahla pakendamise ja kaubanduslikuks kujundamiseni.  Mahlategu käisid uudistamas ka lasteaialapsed. Juhendajate rollis olid lapsevanemad Eva Rahv ja Maire Uusen

2. ja 3. klass koostasid ettevõtlusplaani; ideerünnakuna genereeriti ideid, kuidas Pürksi paremaks muuta. Ühe grupi idee "Laste köök" mõeldi läbi teostuse ja tulemuseni jõudmise tasandil. Lapsed tahavad võimalust koolis ise süüa valmistada. Teine grupp "Pürksi kaubamaja" otsustas idee elluviimiseks raha koguda ja sealt arenes välja idee osaleda Pürksi laadal. Leiti müügiartiklid, esinejad ja atraktsioonid. Iga laps võttis vastutuse mingi osa eest.
Koostati tegevusplaanid ideede elluviimiseks. Juhendasid lapsevanemad Kaie Visnap ja Merilin Kaustel - Lehemets.

4.-5.klassis toimus erinevate õppeainetega seostatult projekt „Õun“, millele eelnes uurimistöö. Retseptid ei pärinenud kokaraamatutest, vaid koguti intervjuude käigus koduselt naisperelt; muuhulgas täpsustati küsitluste teel ka, kelle koduaias mis sorti õunapuud kasvavad. Uurimistöö tulemused tuli teistele kuulajatele ette kanda.
Lõpptulemusena valmis maitsev õunakook, millest jätkus projektis osalejatele ja 1. klassile pakkumiseks, valmisid luuletused õuntest ja käsitööna õunakujulised salvrätihoidjad, mis praegugi palmisaalis vaatamiseks väljas. Projektijuht oli õpetaja Katrin Otsa.

6.-7.klass said projekti käigus kogeda, millised etapid on vaja läbida, et üks toode saaks valmis – ideest, erinevatest materjalidest ja nende kokku sobitamise võimalustest, kliendi profiili loomisest ja ajakava koostamisest, meeskonnatöös rollide jagamisest ja koostööst toote reklaamimiseni. Suurimaks väljakutseks kujunes ajagraafikust kinni pidamine, kuid noored said hästi hakkama. Juhendajad olid lapsevanemad Ebekai Härm ja Kristina Kivi.

8.-9.klassi tegevused toimusid sel päeval ettevõtlusõppe kursuse raames. Nagu ikka, algul teooria ja siis praktika. Saadi teada, kuidas üks ettevõte toimib, millised ettevõtlusvormid on üldse olemas ja mis roll on ettevõtlusel ühiskonnas. Teoreetilise kursuse raames valmistuti ettevõtte külastuseks ja teemadeks, mida seal on vaja uurida. Vaatluspraktika toimus Kekkilä turbatehases, kus uurimist vajavad küsimused said vastused. Tulemust esitleti gümnaasiumi ettevõtluse valikaine õpilastele ja tehti ka meeskonnatöö analüüs. Aitäh, OÜ Kekkilä Eesti (Niibi tehas)! Ettevõtlusõpet viib läbi lapsevanem Viktoria Mitman.

 

Mare Tereping                                                                      Triin Tõuts
Koolijuht                                                                                7. klassi õpilane

 

 

Viimati muudetud 18.04.2020.