Noarootsis on ettevõtlik kool

Loomise kuupäev 12.11.2020

Haridusprogramm „Ettevõtlik kool“ omistas tänavu 5 haridusasutusele hõbe- ja 17 haridusasutusele üle Eesti baastaseme kvaliteedimärgise ning saajate hulgas oli ka Noarootsi Kool. Otsus tehakse kindlatel kriteeriumitel põhineva sisehindamise alusel. See omakorda tähendab, et kool rakendab oma tegevustes ettevõtlikku õpet ja hoiab fookuses õpilastepoolse initsiatiivi nii tunni- kui huvitegevuses. Palju rakendatakse projektõpet ja toetatakse õpilaste iseseisvuse kasvu. Tunnusmärk ja lipp anti koolile üle 28.oktoobril, pidulikult tähistati seda sündmust 4.novembril, mil koolipere osales virtuaalselt hariduskonverentsil, kus mitmed Eestimaa koolid tutvustasid oma edulugusid ja kuulutati välja kvaliteedimärgiste saajad.

Täname Palivere Põhikooli asjatundlike nõuannete eest. Palivere koolile omistati ettevõtliku kooli kvaliteedimärgis läinud aasta.

Mare Tereping
Koolijuht

Viimati muudetud 12.11.2020.