Noarootsi Kooli lasteaed võttis kasutusele ELIIS keskkonna

Loomise kuupäev 21.01.2021

Alates 1.12.2020 liitusid kõik Lääne-Nigula valla lasteaiad keskkonnaga ELIIS (e-lasteaed). Tegemist on  infosüsteemiga, mis pakub lasteaedadele lahendusi õppetöö mugavamaks korraldamiseks.

ELIIS keskkonda kasutades on lapsevanemad kursis lasteaias toimuvaga - päevakirjeldused, nädala- või kuuplaanid, sündmuste kalender, menüü. Rühmapäevikusse hakkavad sissekandeid tegema ka muusikaõpetaja ning eripedagoog. Tulevikus lisatakse sinna iga-aastased lapse arengu hindamise lehed ning lapse koolivalmiduskaart, mis on kõigis Lääne-Nigula valla lasteaedades ühine. Lisaks hakatakse ELIIS keskkonna kaudu saatma lapsevanematele direktori ja õpetajate poolt teateid lasteaias toimuva kohta. Lääne-Nigula lasteaiad liitusid ELIISI uuendatud versiooniga, mis tähendab seda, et kõiki võimalusi hetkel veel kasutada ei saa (nt galerii, äpp jne). Uute võimaluste avanemisel informeeritakse lapsevanemaid koheselt. Väga oluline on, et kõik lapsevanemad oma lasteaia ELIIS-ga liituksid, et olla lasteaia tegevusega kursis ja saada vajalikku informatsiooni.

 

Viimati muudetud 25.01.2021.