KiVa kohviõhtu

Loomise kuupäev 23.03.2023

Teisipäeval toimus meil taas KiVa kohviõhtu lapsevanematele. Me oleme siiralt tänulikud vanematele, kes sellel kohviõhtul osalesid. Kiusamisjuhtumite ja laste käitumisprobleemide lahendamine on kõige tõhusam, kui kool ja vanemad ühiselt panustavad lapse heaolusse.

Kohviõhtul lahendasid lapsevanemad üht kiusamisjuhtumit ning arutlesid, millised on need märgid, mille põhjal saame aru, et last kiusatakse ning mida teeksid lapsevanemad sellises olukorras.

Mängisime vanematega ka lõbusat linamängu, mis õpetab meid teistega arvestama ning koostööd tegema.

Lapsevanemad kirjutasid Noarootsi Kooli KiVa rõõmude ja murede postkasti ka häid mõtteid meie kooli kohta – õpetajad on väga tänulikud heade ja toetavate sõnade eest!

KiVa on välja töötatud programm kiusamise ennetamiseks ja vähendamiseks koolides. Programmi kaasatakse terve koolipere – õpetajad, õpilased ja lapsevanemad. Tänu KiVale õpivad kõik kaasatud kiusamist ära tundma, kiusamise juhtumitele reageerima ja neid lahendama. Rõhku pannakse pealtvaatajate rolli teadvustamisele.

 

KiVa - kiusamisvaba koollink opens on new page
Rohkem meie tegemistest FB leheltlink opens on new page

Viimati muudetud 23.03.2023.