Ettevõtlikkusega täidetud õppeaasta Noarootsi koolis ja lasteaias

Loomise kuupäev 05.11.2019

 

Noarootsi poolsaarel Pürksis asuvas Noarootsi Koolis alustas kooliaastat 95 õpilast, lastaias käib 25 last. Koolis on tööd alustanud 12 huviringi, kuid mitmed õpilased jõuavad sõita mitu korda nädalas huvikoolidesse Haapsalus; lasteaias alustas tööd robootikaring.

Oleme Ettevõtliku kooli haridusprogrammiga liitunud kool ja lasteaed. Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk-põnev ja kaasav õppimise metoodika ning ühtlasi haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Selle programmi rakendamiseks oleme kavandanud alanud õppeaastasse senisest enam projektõpet, tsükliõpet ja paaristunde.

Hästi on projektõppe olemuse lahti kirjutanud Tallinna Ülikooli õppejõud Mart Laanpere ja Kaia Pata: Projektõpe on õppekavaga seotud eesmärgistatud õppimine õpiprojektide elluviimise kaudu. Projektõppes osaleb kogu klass ja selle eesmärk on omandada teadmisi ja oskusi aktiivsel ning sisemiselt motiveeritud kujul. Seega on tegemist koolitöö raames tehtavate õpitegevustega, mis viiakse läbi erinevaid õppeaineid lõimides. Õppimise keskmes on õpilaste ja veel kellegi jaoks reaalselt vajalik projektiteema ning sellest tulenevad eesmärgid, mis aitavad arendada innovaatilisust ja loomingulisust, koostööd ja sotsiaalseid oskusi ühendatuna digipädevustega ja annavad õpilastele eduelamuse.

Lasteaed korraldas sügisnäituse, kus eksponaadid valmisid lapse ja lapsevanema koos tegutsedes. Vahvaks kujunes õuesõppe päev, kus planeeritud tegevusi ei takistanud ka kogu päeva sadanud paduvihm- vastupidi, looduse  õppimine vihmas andis täitsa uue kogemuse.
Kaks korda kuus käiakse savikojas, kus laste loovus saab savikujukestesse voolitud ja seda tänu heale partnerile MTÜ Tervem Noarootsi. Põnevust pakkus õppepäev, mille viisid läbi politsei ja päästeteenistuse Nõva komando, lapsed said tutvuda tehnikaga ja kuulda, kuidas päästeteenistus töötab.

Õppeaasta jooksul on ees ootamas veel mitu põnevat projektipäeva. Tegusad õpilased, loomingulised õpetajad, head partnerid ja tegusad lapsevanemad on väga tähtis ressurss, et saaksime oma planeeritud ideedega edasi liikuda. Aitäh teile!!!

 

Mare Tereping
koolijuht

 

 

Viimati muudetud 18.04.2020.