Esseekonkurss „Minu keel“

Loomise kuupäev 09.02.2022

Maailm muutub aina kiirenevas tempos – mitte enam aastate ega isegi kuudega, vaid päevade ja tundide, pea sekunditegagi. Asjad, väärtused ja piirid, mis on sajandeid või aastakümneid olnud kindlalt paigal ja teada, nihkuvad või haihtuvad, nagu poleks neid kunagi olnudki.

Emakeel on iga eestlase tegelik ja tõeline hinge keel. Oma keelega saame rikastada maailma, olla väärtuslikud, haruldased.
Emakeel on kui meie oma identiteedi osa. Selleks, et suurendada huvi keeleõpingute ja keelealase kõrghariduse omandamise vastu, kutsutakse kõiki 9.-12.klassi õpilasi osalema esseekonkursil „Minu keel“.

Essekonkurss "Minu Keel"link opens on new page

Esseekonkursi eesmärgid on:
- anda panus keeleküsimuste teadvustamisesse;
- kutsuda õpilasi üles teadvustama emakeelt kui oma identiteedi osa;
- avaldada parimad esseed ja seeläbi populariseerida keeleteemalisi käsitlusi;
- suurendada õpilastes huvi keeleõpingute ja keelealase kõrghariduse omandamise vastu.

Auhinnafond
Parima essee autorit tunnustatakse stipendiumiga: välja antakse üks 300-eurone stipendium. I–III koht pälvivad auhinnad Eesti Noorsooteatriltlink opens on new page ja raamatupoe kinkekaardid Toimetaja tõlkebüroolt. Välja antakse ka eriauhinnad.

Ühe lehekülje pikkusele esseele peab olema lisatud õpilase kool, klass, kontaktandmed ja emakeeleõpetaja nimi. Esseesid oodatakse hiljemalt 1. märtsiks e-posti aadressile essee@toimetaja.eulink opens on new page või Toimetaja tõlkebüroo postiaadressile Veerenni 24 C, 10135, Tallinn (ümbrikule märgusõna „ESSEEKONKURSS“).

Rohkem infot konkurssi kohtalink opens on new page

Viimati muudetud 09.02.2022.