Lõpueksamid

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID 2023/2024. õa

31.mai 2024.a eesti keel; 
6.juuni 2024.a matemaatika; 
12.juuni 2024.a valikeksam:
vene keelest, bioloogiast, keemiast, füüsikast, geograafiast, ajaloost, ühiskonnaõpetusest või inglise keelest võõrkeelena (kirjalik ja suuline). 

Eksamiks antakse aega juhendist sõltuvalt kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Võõrkeele lõpueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on ainult kirjalikus vormis.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teevad õpilased jooksva õppeaasta 1. veebruariks. 2023/2024. õa on põhikooli lõpueksamid lahti seotud põhikooli lõpetamisest. Eksami tulemus kantakse lõputunnistusele soorituse protsendina ning ei mõjuta põhikooli lõpetamist. 

 

Põhikooli lõputunnistus antakse põhikooli riikliku õppekava järgi põhihariduse omandanud isikule
- kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt „rahuldavad”;
- kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö.

Avaldatud 13.11.2023. Viimati muudetud 13.11.2023.