Uudised

Merehariduse õppepäev “Meri ja mina” 06. mai


Noarootsi koolis oli 1.mai planeeritud merehariduse päevaks. Nagu ka muu õppetöö, teostus seegi eriolukorras erilisel viisil. Projekt viidi ellu samuti distantsõppe vormis ning õpilaste iseseisva töö teemaks oli “Meri ja mina”.

Mereäärse paikkonna koolina oli projektipäeva eesmärk mõtestada mere tähtsust meie elus, koondada loovtööks juba olemasolevad teadmised ja leida juurde uut infot.  Õpilased said ülesandeks minna (või kujutleda end) mere äärde ning vaadelda, tunnetada, mõelda ja otsida vastust küsimusele, mida kõike meri inimkonnale pakub ning kuidas inimesed saavad merele vajalikud ja kasulikud olla. Töö võis teostada mõistekaardina, fotodena, videona või mõnel muul loomingulisel viisil. Õpilaste saadetud videod ja mõistekaardid tegid südame soojaks. Arvukad mereteemalised tööd lubavad uskuda, et Noarootsi Kooli õpilastest on kasvamas merd austavad ja armastavad inimesed.

Võimaluste avanedes on plaanis korraldada õuesõppe projekti “Meri ja mina” osa 2, kus õpilased praktiliste tegevuste käigus omandavad asjatundjate käe all näiteks kalapüügi võtteid, uurivad merd kui elukeskkonda või valmistavad kalaroogi.

Ebekai Härm
 

Laste töödest video

"Mina ja meri"

 

 

Noarootsi koolis oli 1.mai planeeritud merehariduse päevaks. Nagu ka muu õppetöö, teostus seegi eriolukorras erilisel viisil. Projekt viidi ellu samuti distantsõppe vormis ning õpilaste iseseisva töö teemaks oli “Meri ja mina”.

Mereäärse paikkonna koolina oli projektipäeva eesmärk mõtestada mere tähtsust meie elus, koondada loovtööks juba olemasolevad teadmised ja leida juurde uut infot.  Õpilased said ülesandeks minna (või kujutleda end) mere äärde ning vaadelda, tunnetada, mõelda ja otsida vastust küsimusele, mida kõike meri inimkonnale pakub ning kuidas inimesed saavad merele vajalikud ja kasulikud olla. Töö võis teostada mõistekaardina, fotodena, videona või mõnel muul loomingulisel viisil. Õpilaste saadetud videod ja mõistekaardid tegid südame soojaks. Arvukad mereteemalised tööd lubavad uskuda, et Noarootsi Kooli õpilastest on kasvamas merd austavad ja armastavad inimesed.

Võimaluste avanedes on plaanis korraldada õuesõppe projekti “Meri ja mina” osa 2, kus õpilased praktiliste tegevuste käigus omandavad asjatundjate käe all näiteks kalapüügi võtteid, uurivad merd kui elukeskkonda või valmistavad kalaroogi.

Ebekai Härm
 

Laste töödest video

"Mina ja meri"