Kool

Tugimeeskond


Kooli tugimeeskonna ülesanne on koos klassijuhatajate ja aineõpetajatega jälgida õpilase arengut ja leida vajadusel tõhusaid viise
sekkumiseks. Kui õpilane ise, õpetajad või teised kooli töötajad on märganud õpilasel probleeme õppetöös, käitumises, suhtlemises ja/või enesejuhtimises ning jooksvalt rakendatud meetmed pole olnud olukorra lahendamiseks piisavad, võib õpilane ise, õpetaja või lapsevanem pöörduda tugimeeskonna poole. Tugimeeskond kogub vajalikud andmed, analüüsib olukorda, vestleb õpilase ja tema vanematega ning arutab olukorda õpetajatega. Olukorra lahendamiseks luuakse koostöös õpilase, õpetajate ja lastevanematega õppimis- või käitumiskava ning aeg selle rakendamiseks; vajadusel määratakse õpilasele tugiisik.

Tugimeeskonna osalusel toimuvad ka vestlused õpilase vastuvõtmiseks õpilaskodusse.

Tugimeeskonna juht on sotsiaalpedagoog, liikmed on psühholoog, hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija, klassijuhatajate esindaja ja õpilaskodu esindaja. Vajadusel kaasatakse direktorit, klassijuhatajaid ja/või aineõpetajaid.

Tugimeeskonna korralised koosolekud toimuvad üks kord nädalas.

Tugimeeskonna juht Ingrid Juht
Email: ingrid.juht@ng.edu.ee
Telefon:   +372 474 1126

 

Kes on sotsiaalpedagoog?

Sotsiaalpedagoog Ingrid Juht
Email: ingrid.juht@ng.edu.ee
Telefon:   +372 474 1126 

Kes on haridusliku erivajadusega ( HEV ) õpilase koordineerija?

HEV kordineerija Katrin Niin
Email: katrin.niin@ng.edu.ee
Telefon: +372 5919 6644

Kes on koolipsühholoog?

Psühholoog Margit Merisalu
Email: margit.merisalu@laanenigula.ee
Telefon: +372 5361 1057

 

 

Kasulikud lingid:
www.lasteabi.ee      www.lahendus.net      www.lapsemure.ee
www.lastekriis.ee    www.peaasi.ee           www.rajaleidja.ee

 

 

 

Kooli tugimeeskonna ülesanne on koos klassijuhatajate ja aineõpetajatega jälgida õpilase arengut ja leida vajadusel tõhusaid viise
sekkumiseks. Kui õpilane ise, õpetajad või teised kooli töötajad on märganud õpilasel probleeme õppetöös, käitumises, suhtlemises ja/või enesejuhtimises ning jooksvalt rakendatud meetmed pole olnud olukorra lahendamiseks piisavad, võib õpilane ise, õpetaja või lapsevanem pöörduda tugimeeskonna poole. Tugimeeskond kogub vajalikud andmed, analüüsib olukorda, vestleb õpilase ja tema vanematega ning arutab olukorda õpetajatega. Olukorra lahendamiseks luuakse koostöös õpilase, õpetajate ja lastevanematega õppimis- või käitumiskava ning aeg selle rakendamiseks; vajadusel määratakse õpilasele tugiisik.

Tugimeeskonna osalusel

toimuvad ka vestlused õpilase vastuvõtmiseks õpilaskodusse.

Tugimeeskonna juht on sotsiaalpedagoog, liikmed on psühholoog, hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija, klassijuhatajate esindaja ja õpilaskodu esindaja. Vajadusel kaasatakse direktorit, klassijuhatajaid ja/või aineõpetajaid.

Tugimeeskonna korralised koosolekud toimuvad üks kord nädalas.

Tugimeeskonna juht Ingrid Juht
Email: ingrid.juht@ng.edu.ee
Telefon: +372474 1126

Kes on sotsiaalpedagoog?

Sotsiaalpedagoog Ingrid Juht
Email: ingrid.juht@ng.edu.ee
Telefon: +372474 1126

Kes on haridusliku erivajadusega ( HEV ) õpilase koordineerija?

HEV kordineerijaKatrin Niin
Email: katrin.niin@ng.edu.ee
Telefon: +372 5919 6644

Kes on koolipsühholoog?

Psühholoog Margit Merisalu
Email: margit.merisalu@laanenigula.ee
Telefon: +372 5361 1057

Kasulikud lingid:
www.lasteabi.ee www.lahendus.net www.lapsemure.ee
www.lastekriis.ee www.peaasi.ee www.rajaleidja.ee