Kool

Tugimeeskond


Kooli tugimeeskonna ülesanne on koos klassijuhatajate ja aineõpetajatega jälgida õpilase arengut ja leida vajadusel tõhusaid viise
sekkumiseks. Kui õpilane ise, õpetajad või teised kooli töötajad on märganud õpilasel probleeme õppetöös, käitumises, suhtlemises ja/või enesejuhtimises ning jooksvalt rakendatud meetmed pole olnud olukorra lahendamiseks piisavad, võib õpilane ise, õpetaja või lapsevanem pöörduda tugimeeskonna poole. Tugimeeskond kogub vajalikud andmed, analüüsib olukorda, vestleb õpilase ja tema vanematega ning arutab olukorda õpetajatega. Olukorra lahendamiseks luuakse koostöös õpilase, õpetajate ja lastevanematega õppimis- või käitumiskava ning aeg selle rakendamiseks; vajadusel määratakse õpilasele tugiisik.

Tugimeeskonna osalusel toimuvad ka vestlused õpilase vastuvõtmiseks õpilaskodusse.

Tugimeeskonna liikmed on psühholoog, hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija, klassijuhatajate esindaja ja õpilaskodu esindaja. Vajadusel kaasatakse direktorit, klassijuhatajaid ja/või aineõpetajaid.

 

Mida teeb sotsiaalpedagoog?

Sotsiaalpedagoog 
Email: 
Telefon:   

Mida teeb haridusliku erivajadusega ( HEV ) õpilase koordineerija?

HEV kordineerija Mare Tereping
Email: mare.tereping@ng.edu.ee 
Telefon: +372 5295 471

Mida teeb koolipsühholoog?

Psühholoog Margit Merisalu
Email: margit.merisalu@laanenigula.ee
Telefon: +372 5361 1057

 

 

Kasulikud lingid:
www.lasteabi.ee      www.lahendus.net      www.lapsemure.ee
www.lastekriis.ee    www.peaasi.ee           www.rajaleidja.ee

 

 

 

Kooli tugimeeskonna ülesanne on koos klassijuhatajate ja aineõpetajatega jälgida õpilase arengut ja leida vajadusel tõhusaid viise
sekkumiseks. Kui õpilane ise, õpetajad või teised kooli töötajad on märganud õpilasel probleeme õppetöös, käitumises, suhtlemises ja/või enesejuhtimises ning jooksvalt rakendatud meetmed pole olnud olukorra lahendamiseks piisavad, võib õpilane ise, õpetaja või lapsevanem pöörduda tugimeeskonna poole. Tugimeeskond kogub vajalikud andmed, analüüsib olukorda, vestleb õpilase ja tema vanematega ning arutab olukorda õpetajatega. Olukorra lahendamiseks luuakse koostöös õpilase, õpetajate ja lastevanematega õppimis- või käitumiskava ning aeg selle rakendamiseks; vajadusel määratakse õpilasele tugiisik.

Tugimeeskonna osalusel toimuvad ka vestlused õpilase vastuvõtmiseks õpilaskodusse.

Tugimeeskonna liikmed on psühholoog, hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija, klassijuhatajate esindaja ja õpilaskodu esindaja. Vajadusel kaasatakse direktorit, klassijuhatajaid ja/või aineõpetajaid.

 

Mida teeb sotsiaalpedagoog?

Sotsiaalpedagoog 
Email: 
Telefon:   

Mida teeb haridusliku erivajadusega ( HEV ) õpilase koordineerija?

HEV kordineerija Mare Tereping
Email: mare.tereping@ng.edu.ee 
Telefon: +372 5295 471

Mida teeb koolipsühholoog?

Psühholoog Margit Merisalu
Email: margit.merisalu@laanenigula.ee
Telefon: +372 5361 1057

 

 

Kasulikud lingid:
www.lasteabi.ee      www.lahendus.net      www.lapsemure.ee
www.lastekriis.ee    www.peaasi.ee           www.rajaleidja.ee