Kool

Õppenõukogu


Õppenõukogu koosolekud 2021/2022. õa

23.08.2021 
Teema: uue õppeaasta töökorraldus, uued õpilased ja nimekirja kinnitamine.

26.11.2021
Teema: õppe- ja kasvatustöö analüüs

07.01.2022
Teema: õppe- ja kasvatustöö analüüs

12.05.2022
Teema: õppe- ja kasvatustöö analüüs, põhikooli 1.- 5.klassi lõpetamine

26.05.2022 
Teema: õppe- ja kasvatustöö analüüs, põhikooli 6. - 9.klassi lõpetamine 

17.06.2022
Teema: 9.klassi järeleksamite tulemused. põhikooli lõpetamine.
Täiendava suvetöö tulemused.
 

 

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord

Õppenõukogu koosolekud 2021/2022. õa

23.08.2021 
Teema: uue õppeaasta töökorraldus, uued õpilased ja nimekirja kinnitamine.

26.11.2021
Teema: õppe- ja kasvatustöö analüüs

07.01.2022
Teema: õppe- ja kasvatustöö analüüs

12.05.2022
Teema: õppe- ja kasvatustöö analüüs, põhikooli 1.- 5.klassi lõpetamine

26.05.2022 
Teema: õppe- ja kasvatustöö analüüs, põhikooli 6. - 9.klassi lõpetamine 

17.06.2022
Teema: 9.klassi järeleksamite tulemused. põhikooli lõpetamine.
Täiendava suvetöö tulemused.
 

 

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord