Kool

Õppenõukogu


Õppenõukogu koosolekud 2022/2023. õa

21.11.2022 
Teema: õppe- ja kasvatustöö analüüs

17.01.2023
Teema: õppe- ja kasvatustöö analüüs

14.02.2023
Teema: õppe- ja kasvatustöö analüüs

15.05.2023
Teema: õppe- ja kasvatustöö analüüs

26.05.2023 
Teema: õppe- ja kasvatustöö analüüs

16.06.2023
Teema: 9.klassi järeleksamite tulemused. põhikooli lõpetamine.
Täiendava suvetöö tulemused.
 

 

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord

Õppenõukogu koosolekud 2022/2023. õa

21.11.2022 
Teema: õppe- ja kasvatustöö analüüs

17.01.2023
Teema: õppe- ja kasvatustöö analüüs

14.02.2023
Teema: õppe- ja kasvatustöö analüüs

15.05.2023
Teema: õppe- ja kasvatustöö analüüs

26.05.2023 
Teema: õppe- ja kasvatustöö analüüs

16.06.2023
Teema: 9.klassi järeleksamite tulemused. põhikooli lõpetamine.
Täiendava suvetöö tulemused.
 

 

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord