Kool

Õppenõukogu


Õppenõukogu koosolekud 2018/2019. õa

27.09.2018 
Teema: Õppenõukodu esimehe, asetäitja ja sekretäri valimine. Õppenõukogu esindaja nimetamine hoolekogu koosolekutel.                   

22.10.2018 
Teema: õppe-ja kasvatustöö analüüs. Ettevõtliku Kooli haridusprogramm

07.06.2019 
Teema: õppe- ja kasvatustöö analüüs, põhikooli 1.- 8.klassi lõpetamine

20.06.2019 
Teema: põhikooli 9.klassi lõpetamine 

 

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord

Õppenõukogu koosolekud 2018/2019. õa

27.09.2018 
Teema: Õppenõukodu esimehe, asetäitja ja sekretäri valimine. Õppenõukogu esindaja nimetamine hoolekogu koosolekutel.                   

22.10.2018 
Teema: õppe-ja kasvatustöö analüüs. Ettevõtliku Kooli haridusprogramm

07.06.2019 
Teema: õppe- ja kasvatustöö analüüs, põhikooli 1.- 8.klassi lõpetamine

20.06.2019 
Teema: põhikooli 9.klassi lõpetamine 

 

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord