Kool

Õppenõukogu


Õppenõukogu koosolekud 2019/2020. õa

27.08.2019 
Teema: uue õppeaasta töökorraldus, uued õpilased ja nimekirja kinnitamine.

28.10.2019
Teema: õpilase üleviimine järgmisesse klassi lapsevanema avalduse alusel

04.11.2019
Teema: õpilase üleviimine järgmisesse klassi lapsevanema avalduse alusel

27.05.2020
Teema: õppe- ja kasvatustöö analüüs, põhikooli 1.- 5.klassi lõpetamine

28.05.2020 
Teema: õppe- ja kasvatustöö analüüs, põhikooli 6. - 9.klassi lõpetamine 

18.06.2020
Teema: 9.klassi järeleksamite tulemused. põhikooli lõpetamine.
Täiendava suvetöö tulemused.
 

 

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord

Õppenõukogu koosolekud 2019/2020. õa

27.08.2019 
Teema: uue õppeaasta töökorraldus, uued õpilased ja nimekirja kinnitamine.

28.10.2019
Teema: õpilase üleviimine järgmisesse klassi lapsevanema avalduse alusel

04.11.2019
Teema: õpilase üleviimine järgmisesse klassi lapsevanema avalduse alusel

27.05.2020
Teema: õppe- ja kasvatustöö analüüs, põhikooli 1.- 5.klassi lõpetamine

28.05.2020 
Teema: õppe- ja kasvatustöö analüüs, põhikooli 6. - 9.klassi lõpetamine 

18.06.2020
Teema: 9.klassi järeleksamite tulemused. põhikooli lõpetamine.
Täiendava suvetöö tulemused.
 

 

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord