Kool

Õpilasesindus

2018/2019. õppeaastal:


Noarootsi Kooli õpilasesindus on grupp tegusaid inimesi kooli 4. – 9. klassist, kelle ülesandeks on esindada õpilaste huve ning organiseerida põhikoolis õpilasüritusi. Igast klassist on esinduses kuni kolm esindajat. Kõikidel esindajatel on hääleõigus. Õpilasesinduse liikmeks saab olla õpilane kes täidab kooli sisekorra eeskirju, üldkehtivaid käitumis- ja kõlblusnorme ning endale võetud kohustusi õpilasesinduses.


Noarootsi Kooli õpilasesinduse põhimäärus


9. klass - Liisi Lausen
9. klass - Rebecca Luuken
8. klass - Jelizaveta Rumjantseva
7. klass - Luna - Triste Kõu
6. klass -  Triin Tõuts
5. klass - Adele Paalvelt
5. klass - Angela Tamela
4. klass - Thea Tõuts
4. klass - Kevin Rebonen

Õpilasesinduse koosolekud toimuvad teisipäeviti pärast 4.tundi huvijuhi kabinetis. 

 

Noarootsi Kooli õpilasesindus on grupp tegusaid inimesi kooli 4. – 9. klassist, kelle ülesandeks on esindada õpilaste huve ning organiseerida põhikoolis õpilasüritusi. Igast klassist on esinduses kuni kolm esindajat. Kõikidel esindajatel on hääleõigus. Õpilasesinduse liikmeks saab olla õpilane kes täidab kooli sisekorra eeskirju, üldkehtivaid käitumis- ja kõlblusnorme ning endale võetud kohustusi õpilasesinduses.


Noarootsi Kooli õpilasesinduse põhimäärus


9. klass - Liisi Lausen
9. klass - Rebecca Luuken
8. klass - Jelizaveta Rumjantseva
7. klass - Luna - Triste Kõu
6. klass -  Triin Tõuts
5. klass - Adele Paalvelt
5. klass - Angela Tamela
4. klass - Thea Tõuts
4. klass - Kevin Rebonen

Õpilasesinduse koosolekud toimuvad teisipäeviti pärast 4.tundi huvijuhi kabinetis.