Kool

Õpilasesindus

2019/2020. õppeaastal:


Noarootsi Kooli õpilasesindus on grupp tegusaid inimesi, kelle ülesandeks on esindada õpilaste huve ning organiseerida põhikoolis õpilasüritusi. Igast klassist on esinduses kuni kolm esindajat. Kõikidel esindajatel on hääleõigus. Õpilasesinduse liikmeks saab olla õpilane kes täidab kooli sisekorra eeskirju, üldkehtivaid käitumis- ja kõlblusnorme ning endale võetud kohustusi õpilasesinduses.


Noarootsi Kooli õpilasesinduse põhimäärus

 

Noarootsi Kooli õpilasesindus

9. klass - Stiina Saluste
9. klass - Anna Liise Viidik
8. klass - Daarja Haramaa
8. klass - Jan Židzik
7. klass - Georg Daaniel Peärnberg
7. klass - Minna Matilda Reinmann
6. klass - Rasmus Rannamäe
6. klass - Simona Suursoho
5. klass - Kevin Rebonen
5. klass - Thea Tõuts
4. klass - Enele Lepik
4. klass - Egert Trave

Õpilasesesinduse noorliikmed

3. klass - Liisa Ainola
3. klass - Randar Paalvelt
2. klass - Krisbert Kaareste
2. klass - Lenna Lovise Lehemets
1. klass - Hugo Allmere
1. klass - Hans Heinrich Runstük

 

Noarootsi Kooli õpilasesindus on grupp tegusaid inimesi, kelle ülesandeks on esindada õpilaste huve ning organiseerida põhikoolis õpilasüritusi. Igast klassist on esinduses kuni kolm esindajat. Kõikidel esindajatel on hääleõigus. Õpilasesinduse liikmeks saab olla õpilane kes täidab kooli sisekorra eeskirju, üldkehtivaid käitumis- ja kõlblusnorme ning endale võetud kohustusi õpilasesinduses.


Noarootsi Kooli õpilasesinduse põhimäärus

 

Noarootsi Kooli õpilasesindus

9. klass - Stiina Saluste
9. klass - Anna Liise Viidik
8. klass - Daarja Haramaa
8. klass - Jan Židzik
7. klass - Georg Daaniel Peärnberg
7. klass - Minna Matilda Reinmann
6. klass - Rasmus Rannamäe
6. klass - Simona Suursoho
5. klass - Kevin Rebonen
5. klass - Thea Tõuts
4. klass - Enele Lepik
4. klass - Egert Trave

Õpilasesesinduse noorliikmed

3. klass - Liisa Ainola
3. klass - Randar Paalvelt
2. klass - Krisbert Kaareste
2. klass - Lenna Lovise Lehemets
1. klass - Hugo Allmere
1. klass - Hans Heinrich Runstük