Meist

Koostööpartnerid


MTÜ Tervem Noarootsi
- Ühisüritused õpilastele

Noarootis Gümnaasium
- Ühised töökoosolekud, kollokviumid ja koolitused NK ja NG õpetajatele
- Õpilaste  ühised kooliüritused ja kontsertide külastused
- NK õpilasesinduse juhendamine NG õpilasesinduse poolt
- NG õpilased viivad NK õpilastele läbi huviringe

Sihtasutus Läänemaa
- Koolijuhi ja õpetajate osalemine Läänemaa Haridusuuenduse tegevuskava üritustel
- Kooli nõustamine ettevõtliku kooli haridusprogrammi raames SA Läänemaa projektijuhi poolt

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus - Ettevõtlik Kool 
- Kogemuskoolitused ja nõustamine õpetajatele
- Ühisüritused õpetajatele ja õpilastele

KiVa 
- Kooli KiVa meeskonna nõustamine 

Pürksi kultuurimaja
- Ühisürituste korraldamine
- Projektipäevade läbiviimine

Teised olulised kontaktid

Haapsalu Kutsehariduskeskus
Haridus- ja Teadusministeerium
Lääne-Nigula vallavalitsus
Lastekaitse Liit

Innove 
on hariduse kompetentsikeskus, mis koordineerib ja edendab üld- ja kutsehariduse valdkonda, pakub üle-eestilise Rajaleidja
võrgustiku kaudu õppenõustamisteenuseid ning vahendab hariduse ja tööelu vallas Euroopa Liidu toetusi.

Rajaleidja
Õppenõustamisteenused lastele ja noortele ning tugi lapsevanematele, õpetajatele ning teistele haridustöötajatele.

 

 

MTÜ Tervem Noarootsi
- Ühisüritused õpilastele

Noarootis Gümnaasium
- Ühised töökoosolekud, kollokviumid ja koolitused NK ja NG õpetajatele
- Õpilaste  ühised kooliüritused ja kontsertide külastused
- NK õpilasesinduse juhendamine NG õpilasesinduse poolt
- NG õpilased viivad NK õpilastele läbi huviringe

Sihtasutus Läänemaa
- Koolijuhi ja õpetajate osalemine Läänemaa Haridusuuenduse tegevuskava üritustel
- Kooli nõustamine ettevõtliku kooli haridusprogrammi raames SA Läänemaa projektijuhi poolt

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus - Ettevõtlik Kool 
- Kogemuskoolitused ja nõustamine õpetajatele
- Ühisüritused õpetajatele ja õpilastele

KiVa 
- Kooli KiVa meeskonna nõustamine 

Pürksi kultuurimaja
- Ühisürituste korraldamine
- Projektipäevade läbiviimine

Teised olulised kontaktid

Haapsalu Kutsehariduskeskus
Haridus- ja Teadusministeerium
Lääne-Nigula vallavalitsus
Lastekaitse Liit

Innove 
on hariduse kompetentsikeskus, mis koordineerib ja edendab üld- ja kutsehariduse valdkonda, pakub üle-eestilise Rajaleidja
võrgustiku kaudu õppenõustamisteenuseid ning vahendab hariduse ja tööelu vallas Euroopa Liidu toetusi.

Rajaleidja
Õppenõustamisteenused lastele ja noortele ning tugi lapsevanematele, õpetajatele ning teistele haridustöötajatele.