Kool

Hoolekogu


Esimees :        Viktoria Mitman (lasteaia lastevanemate esindaja)
Aseesimees :  Andero Paavelt (kooli toetavate organisatsioonide esindaja)
Sekretär :        Tiiu Tulvik (lasteaia pedagoogilise nõukogu esindaja)
Liikmed :          Airi Läänemets (7.-9. kl õpilaste vanemate esindaja)
                          Hannes Lehemets (1.-6. kl õpilaste vanemate esindaja)
                          Heleri Melles (vilistlaste esindaja)
                          Tiina Järv (kooli õppenõukogu esindaja)
                          Aivo Hirmo (kooli pidaja esindaja)

 

Korraliste koosolekute toimumise ajad 2018/2019

31.10.2018
12.12.2018
13.02.2019
10.04.2019


Kontakt
Hoolekogu esimees Viktoria Mitman
Telefon: +372  5344 8281
Email: viktoria.mitman@ng.edu.ee

Hoolekogu aseesimees Andero Paalvelt
Telefon: +372 5558 5017
Emaila: andero.paalvelt@gmail.com

 

Lääne-Nigula valla munitsipaalkoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord
Hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esimees : Viktoria Mitman(lasteaialastevanemate esindaja)
Aseesimees : Andero Paavelt (kooli toetavate organisatsioonide esindaja)
Sekretär : Tiiu Tulvik (lasteaia pedagoogilise nõukogu esindaja)
Liikmed : Airi Läänemets (7.-9. kl õpilaste vanemate esindaja)
Hannes Lehemets (1.-6. kl õpilaste vanemate esindaja)
Heleri Melles (vilistlaste esindaja)
Tiina Järv (kooli õppenõukogu esindaja)
Aivo Hirmo (kooli pidaja esindaja)

Korraliste koosolekute toimumise ajad 2018/2019

31.10.2018
12.12.2018
13.02.2019
10.04.2019


Kontakt
Hoolekogu esimeesViktoria Mitman
Telefon: +372 5344 8281
Email:viktoria.mitman@ng.edu.ee

Hoolekogu aseesimees Andero Paalvelt
Telefon:+372 5558