Kool

Hoolekogu


Esimees :        Viktoria Mitman (1.-6. kl õpilaste vanemate esindaja)
Aseesimees :  Andero Paalvelt (kooli toetavate organisatsioonide esindaja)
Sekretär :        Tiiu Tulvik (lasteaia pedagoogilise nõukogu esindaja)
Liikmed :          Airi Läänemets (7.-9. kl õpilaste vanemate esindaja)
                        Jaana Saaretalu (lasteaia lastevanemate esindaja)
                        Ülo Kalm (vilistlaste esindaja)
                        Adele Paalvelt (õpilaste esindaja)
                        Ülo Kalm (vilistlaste esindaja)
                        Lyli Pella (õppenõukogu esindaja) 
                        Aivo Hirmo (kooli pidaja esindaja)

 

Korraliste koosolekute toimumise ajad 2021/2022

22.09.2021
17.11.2021
16.02.2022
20.04.2022


Kontakt
Hoolekogu esimees Viktoria Mitman
Telefon: +372  5344 8281
Email: viktoria.mitman@ng.edu.ee

Hoolekogu aseesimees Andero Paalvelt
Telefon: +372 5558 5017
Email: andero.paalvelt@gmail.com

 

Lääne-Nigula valla munitsipaalkoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord
Hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esimees :        Viktoria Mitman (1.-6. kl õpilaste vanemate esindaja)
Aseesimees :  Andero Paalvelt (kooli toetavate organisatsioonide esindaja)
Sekretär :        Tiiu Tulvik (lasteaia pedagoogilise nõukogu esindaja)
Liikmed :          Airi Läänemets (7.-9. kl õpilaste vanemate esindaja)
                        Jaana Saaretalu (lasteaia lastevanemate esindaja)
                        Ülo Kalm (vilistlaste esindaja)
                        Adele Paalvelt (õpilaste esindaja)
                        Ülo Kalm (vilistlaste esindaja)


                        Lyli Pella (õppenõukogu esindaja) 
                        Aivo Hirmo (kooli pidaja esindaja)

 

Korraliste koosolekute toimumise ajad 2021/2022

22.09.2021
17.11.2021
16.02.2022
20.04.2022


Kontakt
Hoolekogu esimees Viktoria Mitman
Telefon: +372  5344 8281
Email: viktoria.mitman@ng.edu.ee

Hoolekogu aseesimees Andero Paalvelt
Telefon: +372 5558 5017
Email: andero.paalvelt@gmail.com

 

Lääne-Nigula valla munitsipaalkoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord
Hoolekogu koosseisu kinnitamine