Kool

Põhikooli lõpueksamid


01. juunil 2020 - eesti keel 
04. juunil 2020 - matemaatika 
10. juunil 2020 - valikeksam vene keelest, bioloogiast, keemiast, füüsikast, geograafiast, ajaloost, ühiskonnaõpetusest või inglise keelest võõrkeelena (kirjalik ja suuline) 

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10:00. 

Eksamiks antakse aega juhendist sõltuvalt kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.
Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teevad õpilased jooksva õppeaasta 1. veebruariks. 

Põhikooli lõputunnistus antakse põhikooli riikliku õppekava järgi põhihariduse omandanud isikule
- kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt „rahuldavad”;
- kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö;
- kes on sooritanud vähemalt rahuldava tulemusega eesti keele eksami, matemaatikaeksami ning ühe eksami omal valikul.

Koolivaheajad

I vaheaeg: 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a
II vaheaeg: 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a
III vaheaeg: 24. veebruar 2020. a kuni 1. märts 2020. a
IV vaheaeg: 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a
V vaheaeg: 12. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a

Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad

Trimestrid 1. - 6.klass

I trimester: 1. september 2019. a kuni 22. november 2019. a
II trimester: 25. november 2019. a kuni 13. märts 2020. a
III trimester: 16. märts 2020. a kuni 5. juuni 2020. a

Poolaastad 7. - 9.klass

I poolaasta: 1. september 2019.a kuni 17. jaanuar 2020.a
II poolaasta: 20. jaanuar 2020.a kuni 5. juuni 2020. a

Vajalikud lingid

Noarootis Kooli soovituslik lugemisvara 
Noarootsi Kooli raamatukogu fondis olevad raamtud
1.klassi vajaminevad vahendid
2.klassi vajaminevad vahendid
3.klassi vajaminevad vahendid
 

01. juunil 2020 - eesti keel 
04. juunil 2020 - matemaatika 
10. juunil 2020 - valikeksam vene keelest, bioloogiast, keemiast, füüsikast, geograafiast, ajaloost, ühiskonnaõpetusest või inglise keelest võõrkeelena (kirjalik ja suuline) 

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10:00. 

Eksamiks antakse aega juhendist sõltuvalt kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.
Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teevad õpilased jooksva õppeaasta 1. veebruariks. 

Põhikooli lõputunnistus antakse põhikooli riikliku õppekava järgi põhihariduse omandanud isikule
- kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt „rahuldavad”;
- kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö;
- kes on sooritanud vähemalt rahuldava tulemusega eesti keele eksami, matemaatikaeksami ning ühe eksami omal valikul.

Koolivaheajad

I vaheaeg: 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a
II vaheaeg: 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a
III vaheaeg: 24. veebruar 2020. a kuni 1. märts 2020. a
IV vaheaeg: 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a
V vaheaeg: 12. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a

Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad

Trimestrid 1. - 6.klass

I trimester: 1. september 2019. a kuni 22. november 2019. a
II trimester: 25. november 2019. a kuni 13. märts 2020. a
III trimester: 16. märts 2020. a kuni 5. juuni 2020. a

Poolaastad 7. - 9.klass

I poolaasta: 1. september 2019.a kuni 17. jaanuar 2020.a
II poolaasta: 20. jaanuar 2020.a kuni 5. juuni 2020. a

Vajalikud lingid

Noarootis Kooli soovituslik lugemisvara 
Noarootsi Kooli raamatukogu fondis olevad raamtud
1.klassi vajaminevad vahendid
2.klassi vajaminevad vahendid
3.klassi vajaminevad vahendid