Kool

Põhikooli lõpueksamid


eesti keel 28.mai 2021
matemaatika 3.juuni 2021
valikeksam vene keelest, bioloogiast, keemiast, füüsikast, geograafiast, ajaloost, ühiskonnaõpetusest või inglise keelest võõrkeelena (kirjalik ja suuline)  9.juuni 2021

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10:00. 

Eksamiks antakse aega juhendist sõltuvalt kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.
Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teevad õpilased jooksva õppeaasta 1. veebruariks. 2020/2021. õa on põhikooli lõpueksamid lahti seotud põhikooli lõpetamisest. Eksami tulemus kantakse lõputunnistusele soorituse protsendina ning ei mõjuta põhikooli lõpetamist. 

Põhikooli lõputunnistus antakse põhikooli riikliku õppekava järgi põhihariduse omandanud isikule,
- kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt „rahuldavad”;
- kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö;
 

Koolivaheajad

I vaheaeg: 19. oktoober 2020. a kuni 25. oktoober 2020. a
II vaheaeg: 21. detsember 2020. a kuni 10. jaanuar 2021. a
III vaheaeg: 22. veebruar 2021. a kuni 28. veebruar 2021. a
IV vaheaeg: 19. aprill 2021. a kuni 25. aprill 2021. a
V vaheaeg: 14. juuni 2021. a kuni 31. august 2021. a

Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad

Trimestrid 1. - 6.klass

I trimester: 1. september 2020. a kuni 20. november 2020. a
II trimester: 23. november 2020. a kuni 12. märts 2021. a
III trimester: 15. märts 2021. a kuni 11. juuni 2021. a

Poolaastad 7. - 9.klass

I poolaasta: 1. september 2020.a kuni 22. jaanuar 2021.a
II poolaasta: 25. jaanuar 2020.a kuni 11. juuni 2021. a

Vajalikud lingid

Noarootis Kooli soovituslik lugemisvara 
Noarootsi Kooli raamatukogu fondis olevad raamtud
1.klassis vajaminevad vahendid
2.klassis vajaminevad vahendid
3.klassis vajaminevad vahendid
 

eesti keel 28.mai 2021
matemaatika 3.juuni 2021
valikeksam vene keelest, bioloogiast, keemiast, füüsikast, geograafiast, ajaloost, ühiskonnaõpetusest või inglise keelest võõrkeelena (kirjalik ja suuline)  9.juuni 2021

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10:00. 

Eksamiks antakse aega juhendist sõltuvalt kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.
Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teevad õpilased jooksva õppeaasta 1. veebruariks. 2020/2021. õa on põhikooli lõpueksamid lahti seotud põhikooli lõpetamisest. Eksami tulemus kantakse lõputunnistusele soorituse protsendina ning ei mõjuta põhikooli lõpetamist. 

Põhikooli lõputunnistus antakse põhikooli riikliku õppekava järgi põhihariduse omandanud isikule,
- kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt „rahuldavad”;
- kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö;
 

Koolivaheajad

I vaheaeg: 19. oktoober 2020. a kuni 25. oktoober 2020. a
II vaheaeg: 21. detsember 2020. a kuni 10. jaanuar 2021. a
III vaheaeg: 22. veebruar 2021. a kuni 28. veebruar 2021. a
IV vaheaeg: 19. aprill 2021. a kuni 25. aprill 2021. a
V vaheaeg: 14. juuni 2021. a kuni 31. august 2021. a

Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad

Trimestrid 1. - 6.klass

I trimester: 1. september 2020. a kuni 20. november 2020. a
II trimester: 23. november 2020. a kuni 12. märts 2021. a
III trimester: 15. märts 2021. a kuni 11. juuni 2021. a

Poolaastad 7. - 9.klass

I poolaasta: 1. september 2020.a kuni 22. jaanuar 2021.a
II poolaasta: 25. jaanuar 2020.a kuni 11. juuni 2021. a

Vajalikud lingid

Noarootis Kooli soovituslik lugemisvara 
Noarootsi Kooli raamatukogu fondis olevad raamtud
1.klassis vajaminevad vahendid
2.klassis vajaminevad vahendid
3.klassis vajaminevad vahendid