Kool

Põhikooli lõpueksamid


eesti keel  30.mai 2022.a
matemaatika 06.juuni 2022.a
valikeksam vene keelest, bioloogiast, keemiast, füüsikast, geograafiast, ajaloost, ühiskonnaõpetusest või inglise keelest võõrkeelena (kirjalik ja suuline) 14. juuni 2022.a

Eksamiks antakse aega juhendist sõltuvalt kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Võõrkeele lõpueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on ainult kirjalikus vormis.
Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teevad õpilased jooksva õppeaasta 1. veebruariks. 2021/2022. õa on põhikooli lõpueksamid lahti seotud põhikooli lõpetamisest. Eksami tulemus kantakse lõputunnistusele soorituse protsendina ning ei mõjuta põhikooli lõpetamist. 

Põhikooli lõputunnistus antakse põhikooli riikliku õppekava järgi põhihariduse omandanud isikule,
- kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt „rahuldavad”;
- kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö;
 

Koolivaheajad

I vaheaeg: 25. oktoober 2021. a kuni 31. oktoober 2021. a
II vaheaeg: 20. detsember 2021. a kuni 9. jaanuar 2022. a
III vaheaeg: 21. veebruar 2022. a kuni 27. veebruar 2022. a
IV vaheaeg: 25. aprill 2022. a kuni 1. mai 2022. a
V vaheaeg: 14. juuni 2022. a kuni 31. august 2022. a

Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad
Koolivaheajad 2022-2023.õa, Lääne-Nigula valla korraldus

Trimestrid 1. - 6.klass

I trimester: 1. september 2021. a kuni 19. november 2021. a
II trimester: 25. november 2021. a kuni 18. märts 2022. a
III trimester: 21. märts 2022. a kuni 10. juuni 2022. a

Poolaastad 7. - 9.klass

I poolaasta: 1. september 2021.a kuni 21. jaanuar 2022.a
II poolaasta: 24. jaanuar 2022.a kuni 10. juuni 2022. a

Vajalikud lingid

Noarootis Kooli soovituslik lugemisvara 
Noarootsi Kooli raamatukogu fondis olevad raamtud
1.klassis vajaminevad vahendid
2.klassis vajaminevad vahendid
3.klassis vajaminevad vahendid
 

eesti keel  30.mai 2022.a
matemaatika 06.juuni 2022.a
valikeksam vene keelest, bioloogiast, keemiast, füüsikast, geograafiast, ajaloost, ühiskonnaõpetusest või inglise keelest võõrkeelena (kirjalik ja suuline) 14. juuni 2022.a

Eksamiks antakse aega juhendist sõltuvalt kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Võõrkeele lõpueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on ainult kirjalikus vormis.
Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teevad õpilased jooksva õppeaasta 1. veebruariks. 2021/2022. õa on põhikooli lõpueksamid lahti seotud põhikooli lõpetamisest. Eksami tulemus kantakse lõputunnistusele soorituse protsendina ning ei mõjuta põhikooli lõpetamist. 

Põhikooli lõputunnistus antakse põhikooli riikliku õppekava järgi põhihariduse omandanud isikule,
- kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt „rahuldavad”;
- kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö;
 

Koolivaheajad

I vaheaeg: 25. oktoober 2021. a kuni 31. oktoober 2021. a
II vaheaeg: 20. detsember 2021. a kuni 9. jaanuar 2022. a
III vaheaeg: 21. veebruar 2022. a kuni 27. veebruar 2022. a
IV vaheaeg: 25. aprill 2022. a kuni 1. mai 2022. a
V vaheaeg: 14. juuni 2022. a kuni 31. august 2022. a

Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad
Koolivaheajad 2022-2023.õa, Lääne-Nigula valla korraldus

Trimestrid 1. - 6.klass

I trimester: 1. september 2021. a kuni 19. november 2021. a
II trimester: 25. november 2021. a kuni 18. märts 2022. a
III trimester: 21. märts 2022. a kuni 10. juuni 2022. a

Poolaastad 7. - 9.klass

I poolaasta: 1. september 2021.a kuni 21. jaanuar 2022.a
II poolaasta: 24. jaanuar 2022.a kuni 10. juuni 2022. a

Vajalikud lingid

Noarootis Kooli soovituslik lugemisvara 
Noarootsi Kooli raamatukogu fondis olevad raamtud
1.klassis vajaminevad vahendid
2.klassis vajaminevad vahendid
3.klassis vajaminevad vahendid