Kool

Põhikooli lõpueksamid


02. juuni eesti keel 
07. juuni matemaatika 
12. juuni valikeksam: vene keelest, bioloogiast, keemiast, füüsikast, geograafiast, ajaloost, ühiskonnaõpetusest või inglise keelest võõrkeelena (kirjalik ja suuline) 

Eksamiks antakse aega juhendist sõltuvalt kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Võõrkeele lõpueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on ainult kirjalikus vormis.
Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teevad õpilased jooksva õppeaasta 1. veebruariks. 2022/2023. õa on põhikooli lõpueksamid lahti seotud põhikooli lõpetamisest. Eksami tulemus kantakse lõputunnistusele soorituse protsendina ning ei mõjuta põhikooli lõpetamist. 

Põhikooli lõputunnistus antakse põhikooli riikliku õppekava järgi põhihariduse omandanud isikule,
- kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt „rahuldavad”;
- kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö;
 

Koolivaheajad

I vaheaeg: 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a
II vaheaeg: 19. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a
III vaheaeg: 27. veebruar 2023. a kuni 05. märts 2023. a
IV vaheaeg: 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a
V vaheaeg: 09. juuni 2023. a

Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad
Koolivaheajad 2022-2023.õa, Lääne-Nigula valla korraldus

Trimestrid 1. - 6.klass

I trimester: 29. august 2022. a kuni 18. november 2022. a
II trimester: 19. november 2021. a kuni 10. märts 2023. a
III trimester: 11. märts 2023. a kuni 09. juuni 2023. a

Poolaastad 7. - 9.klass

I poolaasta: 29. august 2022.a kuni 20. jaanuar 2023.a
II poolaasta: 21. jaanuar 2023.a kuni 09. juuni 2023. a

Vajalikud lingid

Noarootis Kooli soovituslik lugemisvara 
Noarootsi Kooli raamatukogu fondis olevad raamtud
1.klassis vajaminevad vahendid
2.klassis vajaminevad vahendid
3.klassis vajaminevad vahendid
 

02. juuni eesti keel 
07. juuni matemaatika 
12. juuni valikeksam: vene keelest, bioloogiast, keemiast, füüsikast, geograafiast, ajaloost, ühiskonnaõpetusest või inglise keelest võõrkeelena (kirjalik ja suuline) 

Eksamiks antakse aega juhendist sõltuvalt kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Võõrkeele lõpueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on ainult kirjalikus vormis.
Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teevad õpilased jooksva õppeaasta 1. veebruariks. 2022/2023. õa on põhikooli lõpueksamid lahti seotud põhikooli lõpetamisest. Eksami tulemus kantakse lõputunnistusele soorituse protsendina ning ei mõjuta põhikooli lõpetamist. 

Põhikooli lõputunnistus antakse põhikooli riikliku õppekava järgi põhihariduse omandanud isikule,
- kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt „rahuldavad”;
- kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö;
 

Koolivaheajad

I vaheaeg: 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a
II vaheaeg: 19. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a
III vaheaeg: 27. veebruar 2023. a kuni 05. märts 2023. a
IV vaheaeg: 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a
V vaheaeg: 09. juuni 2023. a

Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad
Koolivaheajad 2022-2023.õa, Lääne-Nigula valla korraldus

Trimestrid 1. - 6.klass

I trimester: 29. august 2022. a kuni 18. november 2022. a
II trimester: 19. november 2021. a kuni 10. märts 2023. a
III trimester: 11. märts 2023. a kuni 09. juuni 2023. a

Poolaastad 7. - 9.klass

I poolaasta: 29. august 2022.a kuni 20. jaanuar 2023.a
II poolaasta: 21. jaanuar 2023.a kuni 09. juuni 2023. a

Vajalikud lingid

Noarootis Kooli soovituslik lugemisvara 
Noarootsi Kooli raamatukogu fondis olevad raamtud
1.klassis vajaminevad vahendid
2.klassis vajaminevad vahendid
3.klassis vajaminevad vahendid